نقوی حسینی عنوان داشت: تولیدکننده، توزیع کننده، گیرنده و مصرف کننده ارز تنها دولت است بنابراین مدیریت آن نیز باید توسط دولت انجام شود تا ارز کنترل شود لذا صرافی ها هیچ نقشی در این راستا ندارند.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فرصت نیوز؛ گفت: افزایش ارز به خصوص دلار در بسترهای فعالیت های اقتصادی تنظیم می شود بنابراین زمانی که ارز افزایش یا کاهش پیدا می کند باید دنبال دلایل اقتصادی آن باشیم. بی ثباتی اخیر نرخ ارز عامل خاصی ندارد زیرا نه درآمد ها و هزینه های ارزی کشور کاهش یافته و نه صادرات نفت. شاید صادرات نفت افزایش نیز پیدا کرده باشد. افزایش ارز بخاطر عدم مدیریت مسئولین زیربط بوده و تابع فضای روانی در جامعه است و دلیل آن اقتصادی نیست.

نماینده مجلس اضافه کرد: اقای روحانی و جهانگیری در دوران انتخابات ۹۲ و قبل از آن نرخ ارز را دستوری نمی دانستند و اعلام می کردند که این نرخ ها نمی تواند با دستور حل شود. اما امروز این آقایان در رسانه ها با دستور اعلام کردند که دلار ۴۲۰۰ تومان شود. مگر می شود؟ این تنها افکار عمومی را تحریک می کند که همه چیز دست دولت است.

نقوی حسینی عنوان داشت: تولیدکننده، توزیع کننده، گیرنده و مصرف کننده ارز تنها دولت است بنابراین مدیریت آن نیز باید توسط دولت انجام شود تا ارز کنترل شود لذا صرافی ها هیچ نقشی در این راستا ندارند.

وی افزود: دولت به دلیل کسری مزمن بودجه اقدام به دستکاری نرخ ارز می‌کند و این باعث بی ثباتی می شود لذا اینها تبعات زیادی خواهد داشت. همچنین اینکه بگوییم برجام تاثیری در تحولات اقتصادی در کشور دارد غلط است زیرا لغو آن باعث افزایش و یا کاهش ارز نخواهد شد.