نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: : پیوستن به FATF با توجه به محدودیت های بانک های جهانی در قبال ایران چیزی جز ضرر برای ما نخواهد داشت.

محمد باقر عبادی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی فرصت نیوز؛ گفت: موضوع پیوستن به Fatf در روز یکشنبه مطرح و نظرات مخالف وموافق ارائه می شود. مجلسی ها نیز در جهت نفع مردم ایران حرکت خواهند کرد و اقداماتی را انجام می دهند.

عبادی اضافه کرد: پیوستن به Fatf با توجه به اینکه بانک های جهانی با ما کار نمی کند تنها برای ما محدودیت ایجاد می کند و در این بین رابطه بانکی وجود ندارد که بخواهیم از آن استفاده کنیم. در نتیجه پیوستن به این گروه با وجود تحریم ها تاثیری سوء خواهد داشت.

وی افزود: پیوستن به این گروه نه تنها مزایایی ندارد بلکه مورد تحریم بیشتر قرار خواهیم گرفت. برای مثال بعد از پیوستن به این گروه باید تعهداتی را قبول کرده و اجرا کنیم و در صورت انجام ندادن آن ها بهانه گیری کرده و به دلیل انجام ندادن تعهدات مجدد ما را مورد تحریم قرار می دهند. فلذا اگر برجام وجود داشت و همه طرف های برجام به تعهداتشان پایبند بودند پیوستن به این گروه می توانست موثر باشد اما در این وضعیت صرفا جز ضرر چیزی عاید ایران نمی شود.