عضو شورای شهر گفت: طرح ترافیک به لحاظ اقتصادی به دلیل تاخیر در کنترل معاینه فنی و طرح کاهش نیز در سالی که اجرا شد موفقیت چندانی برای درآمدزایی شهرداری نداشت.

الهام فخاری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی فرصت نیوز؛ دربازه سازوکار طرح ترافیک گفت: مواردی که در مورد اطلاع هست مثل ساز و کار‌های ثبت نام طرح ترافیک سال آینده، زمان اجرایی شدن پروانه ساخت و میزان وام را که باید شورا و بخش‌های مرتبط شهرداری جواب بدن، چون مطلع هستند. اما در مورد ارزیابی، در خصوص طرح ترافیک جدید که چنان که در زمان بررسی و تصویب آن مطرح شد، مطالعات طرح ناقص است و ابعاد اجتماعی و زیست محیطی آن بررسی نشده است.
وی ادامه داد: طرح ترافیک جدید به لحاظ اقتصادی به دلیل تاخیر در کنترل معاینه فنی و طرح کاهش نیز در سالی که اجرا شد موفقیت چندانی برای درآمدزایی شهرداری نداشت پس باید بررسی های زیادتری صورت بگیرد.
فخاری در مورد منع هرگونه پروانه ساخت نیز عنوان کرد: برای اعطای پروانه ساخت باید نیاز‌های پشتیبان، اسکان مجدد و جا به جایی بررسی شود ما باید تامین مسکن اجتماعی را به صورت قاعده در نظر بگیریم و کنترل شده اجرا کنیم و همینطور هجوم ساخت و ساز به بافت فرسوده موجبات بی قاعدگی و همینطور اعیانی سازی را پدید نیاورد.