معاون پارلمانی سپاه گفت: فرصت‌های پیش رو در حالی نیست که توان و تجهیزات نظامی ضعیف شود بلکه باید قدرت نظامی ما ارتقاء یابد و نادیده گرفتن تهدیدات دشمن در این شرایط مناسب نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی فرصت، لایحه بودجه ۱۳۹۸ در دولت در حالی تصویب شده است که علی‌رغم توصیه‌ها و هشدار‌های لازم اخبار خوشایند و مناسبی از وضعیت بودجه دفاعی شنیده نمی‌شود و این موضوع به یک نگرانی جدی برای ما تبدیل شده است.

کاهش سهم بودجه دفاعی در بودجه سال آینده، مغایر با سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم توسعه است. طبق برنامه ششم توسعه باید حداقل ۵ درصد بودجه عمومی، به بخش دفاعی اختصاص داده شود چرا که دفاع و امنیت یکی از ستون‌های اصلی در بودجه و مسئله بسیار مهم برای کشور است.

سردار محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه در گفتگو با فرصت؛ در این رابطه گفت: در شرایط فعلی لازم است بخش دفاعی به اندازه کافی توانمند شود. فرصت های پیش رو در حالی نیست که توان و تجهیزات نظامی ضعیف شود بلکه باید قدرت نظامی ما ارتقاء یابد و نادیده گرفتن تهدیدات دشمن در این شرایط مناسب نیست.

وی با اشاره به برنامه ریزی لایحه بودجه نظامی، گفت: بعد از تعیین بودجه جلساتی برای جمع بندی گرفته می شود. ما باید بودجه و شرایط دفاعی نیروهای مسلح را بر اساس شرایط موجود درنظر بگیریم و بودجه باید بر اساس نیاز افزایش یابد.