معاون هماهنگ‌کننده سپاه گفت: رشد اقتصادی ایران هیچ ارتباطی با اقدامات ترامپ ندارد و اگر تمام راه ها را بر کشورمان ببندند تا 100 آینده نیز میتوانیم خودکفا باشیم.

سرتیپ محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی فرصت با اشاره به صحبت های بی پایه و بی اساس دونالد ترامپ در مورد ایران، گفت: رشد اقتصادی ایران هیچ ارتباطی با اقدامات ترامپ ندارد، ما براحتی و با اتکا به توان داخلی می توانیم همه مشکلات خود را حل کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه با بیان اینکه مسئولین باید وابستگی خود را به غربی ها کم کنند، افزود: اقتصاد ایران در اختیار بیگانه نیست و نگاه ما باید منعکس به استعدادهای داخلی شود. ما نیازی به برجام و قرارداد با خارجی ها نداریم زیرا ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که همه عناصر اقتصاد از جمله مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی ، علم و فناوری، بازار فروش، سرمایه و نقدینگی را در داخل کشور دارد و هیچ محدودیتی در منابع ندارد.

وی با تاکیید اینکه نباید به کشورهای آمریکا و غیره نیازمند باشیم، اضافه کرد: در حال حاضر ژاپن مواد اولیه و انرژی زیادی ندارد اما بدون وابستگی پیشرفت کرده است. اما کشور ایران در خاک خود بهترین امکانات را دارد و اگر دشمنان تمام راه ها را بر کشور ببندند و یا شدیدا تحریممان کنند تا ۱۰۰ آینده نیز میتوانیم خودکفا باشیم اما این نیاز به مدیریت مناسب دارد.