سایر حوزه ها
دستفروشی باید به رسمیت شناخته شود ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
گزارش تحقیقی از یک پدیده شهری؛

دستفروشی باید به رسمیت شناخته شود

براساس مطالعاتی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس انجام شده توصیه شده است که دستفروشی در زمان رکود اقتصادی به رسمیت شناخته شود.

شهردار جدید باید به مسایل فرهنگی رسیدگی کند ۲۶ آبان ۱۳۹۷
الویری در گفتگو با فرصت:

شهردار جدید باید به مسایل فرهنگی رسیدگی کند

عضور شورای شهر گفت: برنامه سوم توسعه در بخش امور فرهنگی در شهرداری باید پیگیر شود.