کارآفرینی و اشتغال
چالش های نظام پولی و بانکی مهمترین عامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
در گفتگو با فرصت مطرح شد؛

چالش های نظام پولی و بانکی مهمترین عامل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) مهم ترین چالش در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی را در نظام پولی و بانکی کشور دانست و گفت: این نظام به دلایل متعددی باید تجدید ساختار شود.

از حصیربافی در منازل شخصی تا تهیه داروهای گیاهی در پایگاه بسیج/ بدون تسهیلات شروع به کار کردیم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانوی کارآفرین اهل تسنن در گفتگو با فرصت:

از حصیربافی در منازل شخصی تا تهیه داروهای گیاهی در پایگاه بسیج/ بدون تسهیلات شروع به کار کردیم

بانوی کارآفرین اهل تسنن با اشاره به فعالیت خود در عرصه اقتصاد مقاومتی گفت: ۸۰۰ نفر از خواهران بسیجی جویای کار را بصورت مستقیم و غیرمستقیم در پایگاه بسیج مشغول کار کرده و آموزش داده ایم.