مذاکره جدید با کشور بدعهد ساده‌لوحی است ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

جهانگیری:
مذاکره جدید با کشور بدعهد ساده‌لوحی است

معاون اول رئیس جمهور با ابراز اینکه برخی زیاده‌روی می‌کنند که دولت را همه‌کاره توسعه می‌دانند، اضافه کرد: ضدانقلاب خارج از کشور با برخی از مخالفان و دشمنان دولت هماهنگ شدند و القای حس بی‌دولتی در جامعه را انجام می‌دهند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی دستکاری دولت است ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نقوی حسینی در گفت و گو با فرصت نیوز:
ارز ۴۲۰۰ تومانی دستکاری دولت است

بایگانی‌های تیتر اول صفحه - فرصت نیوز
کشاورزی قطب ارزآوری در کشور ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
عسگری در گفتگو با فرصت نیوز:

کشاورزی قطب ارزآوری در کشور

عسکری در گفتگو با فرصت نیوز؛ ضمن اشاره به مدیریت نادرست آب در بخش کشاورزی به توان بالای این بخش اقتصادی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی و ارزآوری برای کشور اشاره کرد.