سایر حوزه ها
دولت‌مردان دوم خرداد، فضای گسترش ابتذال در ایران را ایجاد کردند/ نفوذ فرهنگی در بدنه تصمیم‌ساز کشور، مسئولین سهل‌انگار را تحت تأثیر قرار داد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا:

دولت‌مردان دوم خرداد، فضای گسترش ابتذال در ایران را ایجاد کردند/ نفوذ فرهنگی در بدنه تصمیم‌ساز کشور، مسئولین سهل‌انگار را تحت تأثیر قرار داد

گواهی با اشاره به اینکه دشمنان ابتذال را به وسیله دولت مردانمان دوم خرداد در کشور رواج دادند، گفت: در دولت دوم خرداد بحث تساهل و تسامح مطرح شد و باعث شد آرام آرام فضای آماده حضور نفوذی‌ها در داخل کشور شود.