سازماندهی تیم‌های ورزشی توسط خانه ورزشکاران ایران ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

عسکری در گفتگو با فرصت نیوز:
سازماندهی تیم‌های ورزشی توسط خانه ورزشکاران ایران

مشاور عالی خانه ورزشکاران ایران در گفتگو با فرصت نیوز، تاریخچه و وظایف این سازمان را بیان کرد و گفت: این سازمان در مهرماه سال 1350 به همت استاد غلامحسین قلیچ خانی که از پیشکسوتان رشته های بوکس و کوهنوردی کشور محسوب می گردد ، تأسیس گردید.

ارز ۴۲۰۰ تومانی دستکاری دولت است ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نقوی حسینی در گفت و گو با فرصت نیوز:
ارز ۴۲۰۰ تومانی دستکاری دولت است

بایگانی‌های منتخب سردبیر - فرصت نیوز
کشاورزی قطب ارزآوری در کشور ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
عسگری در گفتگو با فرصت نیوز:

کشاورزی قطب ارزآوری در کشور

عسکری در گفتگو با فرصت نیوز؛ ضمن اشاره به مدیریت نادرست آب در بخش کشاورزی به توان بالای این بخش اقتصادی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی و ارزآوری برای کشور اشاره کرد.