برق
دولت با استفاده از انرژی‌های نوین هم برق تولید کند و هم شغل ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
گزارش فرصت از قطعی های مداوم برق؛

دولت با استفاده از انرژی‌های نوین هم برق تولید کند و هم شغل

عده‌ای قطعی‌های پی در پی برق در روز‌های اخیر را ناشی از کاهش ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای و حرارتی در کشور می‌دانند و برخی معتقدند که کم آبی و عدم مدیریت باعث رخداد چنین مشکلاتی شده است، اما در این بین بسیاری از کسبه‌ به علت نوسانات برق، تجهیزات خود را از دست داده اند.