جهانگیری
مذاکره جدید با کشور بدعهد ساده‌لوحی است ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
جهانگیری:

مذاکره جدید با کشور بدعهد ساده‌لوحی است

معاون اول رئیس جمهور با ابراز اینکه برخی زیاده‌روی می‌کنند که دولت را همه‌کاره توسعه می‌دانند، اضافه کرد: ضدانقلاب خارج از کشور با برخی از مخالفان و دشمنان دولت هماهنگ شدند و القای حس بی‌دولتی در جامعه را انجام می‌دهند.