طلاق
مهارت‌هایی که نداشتنش‌ زوجین را به سمت طلاق می‌برد ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

مهارت‌هایی که نداشتنش‌ زوجین را به سمت طلاق می‌برد

یک کارشناس حوزه خانواده با اشاره به نقش فقدان مهارتهای اجتماعی در بروز طلاق، گفت: عدم برخورداری افراد از مهارتهای اجتماعی و زندگی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عواملی است که یک زندگی مشترک را به سمت طلاق و جدایی سوق می‌دهد.