فرمانده انتظامی شهرستان قزوین
پلیس در تعقیب عامل اسیدپاشی در قزوین ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

پلیس در تعقیب عامل اسیدپاشی در قزوین

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از وقوع یک مورد اسید پاشی در شهر قزوین خبر داد.