نفوذ فرهنگی
غرب مهم‌ترین مجاری نفوذ فرهنگی در سینمای ایران است ۲۵ آبان ۱۳۹۸
بیژن بیرنگ در گفتگو با «فرصت»:

غرب مهم‌ترین مجاری نفوذ فرهنگی در سینمای ایران است

یک کارگردان نقش سینما در فرهنگ و اخلاق جوامع بشری را اینگونه بازگو می‌کند که سینما صرفا یک نهاد در جهت کسب منافع اقتصادی نیست بلکه گاهی می‌تواند در فرهنگ آنقدر تاثیرگذار باشد که اخلاق و فرهنگ جوانان جامعه را تغییر دهد.

دولت‌مردان دوم خرداد، فضای گسترش ابتذال در ایران را ایجاد کردند/ نفوذ فرهنگی در بدنه تصمیم‌ساز کشور، مسئولین سهل‌انگار را تحت تأثیر قرار داد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا:

دولت‌مردان دوم خرداد، فضای گسترش ابتذال در ایران را ایجاد کردند/ نفوذ فرهنگی در بدنه تصمیم‌ساز کشور، مسئولین سهل‌انگار را تحت تأثیر قرار داد

گواهی با اشاره به اینکه دشمنان ابتذال را به وسیله دولت مردانمان دوم خرداد در کشور رواج دادند، گفت: در دولت دوم خرداد بحث تساهل و تسامح مطرح شد و باعث شد آرام آرام فضای آماده حضور نفوذی‌ها در داخل کشور شود.